Szkoła z klasą

13.10.2018

Seminarium dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych

Seminarium dla nauczycieli matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych na temat „Surface and deep approach in the classroom” udział: dyr. Agnieszka N.-S., p. Ania B.

Seminarium odbyło się w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprowadził je p. Lambrecht Spijkerboer, holenderski trener nauczycieli matematyki.

Seminarium miało charakter warsztatowy. Celem spotkania było m. in. uświadomienie sobie następstw realizacji na lekcji zadań odtwórczych i tych, które wymagają od nauczyciela takiej organizacji pracy, aby zachęcić uczniów nie tylko do rozumienia zagadnień matematycznych, ale przede wszystkim do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. W ten sposób nauczyciel odejdzie od uczenia powierzchwonego, a skupi się na pogłębieniu nauczania, a przez to na uczeniu się dziecka.

Podczas seminarium analizowaliśmy sprawdziany, które przeprowadzamy w swoich klasach. Prowadzący seminarium namawiał nas do takiego układania testów, by sprawdzały one nie wiedzę i nawet nie zrozumienie, ale samodzielne myślenie ucznia i praktyczne rozwiązywanie problemów poprzez łączenie wiedzy i spostrzeżeń z życia i róznych dziedzin nauki. Przedstawił nam procentowy rozkład punktów za zadania, które miałyby sprawdzać umiejętności matematyczne (od 40 lub 50% punktów na rozumienie i odpowiednio 60/50% na rozwijanie myślenia i rozwiązywanie problemów do docelowo w klasie kończącej 30% punktów za rozumienie i 70% punktów na myślenie i rozwiązywanie problemów).

Przywiozłyśmy z Poznania nowe pomysły na lekcje, by powiązać je bezpośrednio z życiem codziennym. Mamy nadzieję, że nowe i dotychczas przez nas stosowane praktyczne zastosowania matematyki przyczynią się do wzrostu efektywności edukacji matematycznej dzieci i młodzieży. A ćwiczone w czasie seminarium formy i metody pracy wpłyną na świadomy i aktywny rozwój ucznia, od którego wymagają one nie tylko umiejętności odtwórczych, ale przede wszystkim wysiłku własnego do rozwijania myślenia i rozwiązywania problemów nie tylko czysto matematycznych.

AB

Zapraszam do galerii zdjęć z seminarium.