Szkoła z klasą

24.05.2018

Składanie podań na wyższą ocenę

Ostatni dzień składania podań o sprawdziany na wyższe oceny z poszczególnych przedmiotów

Podania składa się na specjalnych frmularzach w sekretariacie po uprzednim uzyskaniu podpisu nauczyciela przedmiotu