Szkoła z klasą

21.05.2018

przekazanie ocen przewidywanych

Przekazanie rocznych ocen przewidywanych z poszczególnych przedmiotów w dzienniku elektronicznym LIBRUS