Szkoła z klasą

11.04.2018

Szkolenie dla członków zespołów nadzorujących egzamin

Szkolenie dla członków zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego, godz. 16.30 – odp. Dyrekcja