Szkoła z klasą

14.04.2018

II KMO w Centrum

14 - 15 kwietnia - II KMO w Centrum w CNK, warsztat o krytycznym myśleniu i pracy z przekonaniami; udział p. Ani B.

W czasie dwudniowych warsztatów zastanowimy się nad krytycznym myśleniem, jak wyszukiwać pożądane informacje, interpretować je i selekcjonować, jak określać związki przyczynowo-skutkowe i dane, które zostały uogólnione lub pominięte w przekazie. Określimy również, jak wychwytywać manipulację w tekstach i relacjach.