Szkoła z klasą

Rekrutacja

Informujemy, że w r. szk. 2017/2018 mamy komplet uczniów w klasach gimnazjalnych

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

Informacje o kandydacie i jego rodzinie (formularz do pobrania)Szanowny Szóstoklasisto!


Nasze Gimnazjum działa już od 1999 roku i wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 16 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Jest jedną z 200 szkół skupionych w Społecznym Towarzystwie Oświatowym – organizacji pozarządowej prowadzącej szkoły w całej Polsce.

Nasza szkoła jest kameralna, a nad tym, by była również przyjazna, mądra, bezpieczna i atrakcyjna dla młodego człowieka, pracujemy wspólnie.
 
Realizując podstawy programowe, rozszerzamy je o dodatkowe informacje, w oparciu o ciekawe źródła. Uczniom szczególnie zainteresowanym proponujemy fakultety. Każdy gimnazjalista uczy się dwóch języków obcych w dobrze wyposażonej w pomoce dydaktyczne sali językowej. Dodatkowo trzeba uczestniczyć w dwuletnim kursie zajęć przygotowujących do FCE. Od roku 2011/2012 przeprowadzamy w szkole, certyfikowanego partnera University of Cambridge ESOL Examinations, egzamin FCE. Co roku uczniowie z grupy języka francuskiego biorą udział w wymianie międzyszkolnej ze szkołą we Francji oraz mogą przystąpić do egzaminu DELF w Instytucie Francuskim. Dla grupy niemieckojęzycznej organizujemy czterodniowy wyjazd do Berlina i egzamin Fit in Deutsch (w Goethe Institut). Uczniowie poznają podstawy filozofii na zajęciach „Wstęp do filozofii”. Na zajęciach katechezy i etyki, w ramach autorskiego programu dotyczącego dialogu międzykulturowego (nominowanego w roku szkolnym 2006/07 do nagrody przez belgijską Fundację „Evens”), gimnazjaliści spotykają się z przedstawicielami różnych wyznań i odwiedzają ich świątynie. Bierzemy udział w olimpiadach, konkursach i igrzyskach – dotyczących zarówno przedmiotów ścisłych, humanistycznych, językowych, jak i sportowych i artystycznych.

Staramy się, by lekcje w naszej szkole były ciekawe i urozmaicone, by odwoływały się do rzeczywistości pozaszkolnej i odpowiadały na zainteresowania uczniów. Raz w roku wyjeżdżamy do zielonej szkoły, najczęściej są to warsztaty fotograficzne, wyjazd do Krakowa, a po drugiej klasie wyjazd na Podlasie. Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych – wyjścia na wystawy, lekcje muzealne, warsztaty w Zachęcie, CSW, pracowni V9 są na stałe wpisane w harmonogram zajęć. Co roku dla wszystkich gimnazjalistów organizujemy plener twórczy, dzień francuski, wieczór filmowy, od trzech lat festyn naukowy. Uroczystości szkolne obchodzimy w niekonwencjonalny sposób akcji artystycznych, które odwołują się do sztuki współczesnej, rozszerzają wyobraźnię, budują świadomość miejsca i przynależność do środowiska. Uczniowie mogą wypowiedzieć się w bliskiej im estetyce i dynamice.
Popołudniami w szkole można twórczo i aktywnie zagospodarować swój czas – wielbiciele kina mogą spotkać się na warsztatach filmowych, uczestnicy warsztatów ceramicznych kreują przedmioty mniej lub bardziej użytkowe, pasjonaci informatyki zagłębiają się w przestrzeniach wirtualnych, znawcy sztuk mogą tworzyć swoje prace na warsztatach plastycznych, a miłośnicy nauk przyrodniczych mogą poeksperymentować w Klubie Młodego Odkrywcy.

W naszej szkole lubimy i chcemy pomagać innym, dlatego bierzemy czynny udział w takich akcjach wolontariatu jak Świąteczna Zbiórka Żywności i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego lokują naszą szkołę w czołówce gimnazjów warszawskich.

Zapraszamy Cię do naszego Gimnazjum,
Uczniowie, Nauczyciele i Dyrekcja