Szkoła z klasą

O szkole
              


Ze wszystkimi naszymi uczniami wiążemy wielkie nadzieje i chcemy, by osiągnęli wszystko, na co ich stać
- fragment misji szkoły.
 

Gimnazjum:

Działa od 1999 r.
Ma uprawnienia szkoły publicznej.
Na każdym poziomie jest jedna klasa. W każdej klasie uczy się maksymalnie 20 uczniów.
Wskaźnik EWD - szkoła sukcesu.
Co roku wyniki naszych Gimnazjalistów mieszczą się w najwyższym staninie, czyli w przedziale najwyższych wyników uzyskanych przez uczniów w całej Polsce. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017:

 • język polski - 86,1%
 • historia i wos - 82,1%
 • matematyka - 80,4%
 • przedmioty przyrodnicze - 74,9%
 • jęz. angielski
  • poziom podstawowy - 98,6%
  • poziom rozszerzony - 93,6%

Proponujemy:

 • Obowiązkową naukę dwóch języków: angielski - 5 h tygodniowo, francuski lub niemiecki (do wyboru) - 3 h tygodniowo.
 • Od kl. II obowiązkowe zajęcia języka angielskiego przygotowujące do FCE. W kl. III przystąpienie w szkole do egzaminu FCE
 • W kl. II egzamin z języka niemieckiego Fit in Deutsch I, w kl. III egzamin Fit in Deutsch II, w kl II lub III egzamin z języka francuskiego DELF
 • Dodatkowy przedmiot "Wstęp do filozofii"
 • Możliwość wyboru fakultetów - historyczny, matematyczny, Klub Młodego Odkrywcy (zajęcia pod patronatem Centrum Nauki Kopernik) oraz zajęć dodatkowych - filmowych, językowych, informatycznych czy plastycznych. Część z nich jest prowadzona metodą projektu.
 • Zajęcia wyrównawcze z podstawowych przedmiotów i konsultacje z języka angielskiego.
 • W klasie III, od września, dodatkowe zajęcia przedmiotowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.
 • W klasach I - II warsztaty na temat technik uczenia się i sztuki prezentacji. W kl. III klasie zajęcia wzbogacone o techniki radzenia sobie ze stresem i metody relaksacji.
 • WF  w nowoczesnej hali sportowej (zajęica do wyboru).
 • Bardzo aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i naukowych - wyjścia na wystawy, warsztaty w WSW, Zachęcie i pracowni V9, lekcje w ramach festiwali nauki.
 • Do wyboru zajęcia artystyczne: fotograficzne lub sztuka w przestrzeni publicznej .
 • Wyjazd integracyjny dla klasy I, coroczne wyjazdy do zielonych szkół.
 • Opiekę pedagoga, terapeuty pedagogicznego.
 • Możliwość uzyskania stypendium socjalnego.
 • Wydarzenia: Plener Twórczy, coroczny wyjazd do Berlina, wyjazd do Normandii (wymiana francuska, w wyjeździe bierze udział młodzież z 2 SLO), Wieczór Filmowy w szkole, Dzień Francuski, Festiwal Naukowy, wyjazd na warsztaty do Łodzi.

W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowaliśmy projekty zewnętrzne:

 • BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży” - zrealizowany; projekt Warszawskiego Instytutu Bankowości. Wolontariusze z banków prowadzą lekcje w kl. I (na lekcjach matematyki i wos-u) nt. zarządzania finansami dla uczniów szkół gimnazjalnych. Lekcje są prowadzone wg programów opracowanych przez ekspertów bankowości i dydaktyków nauczania, z uwzględnieniem podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Projekt działa pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Katowicach i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 • European Money Week - m. in. spotkanie z dr Mieczysławem Groszkiem, wiceprezesem Związku Banków Polskich
 • Szkoła Designu. Design dla szkół - projekt dotyczy sali kl. I; jest interdyscyplinarnym działaniem, w którym spotkali się gimnazjaliści, rodzice oraz projektanci, specjaliści od współczesnych technologii, fotografowie, socjolodzy. Punktem wyjścia jest refleksja nad przestrzenią do pracy i nauki. Analizie zostanie poddana zarówno przestrzeń klas, korytarzy, jak również sposób, w jaki wpływa ona na relacje między uczniami czy na komfort uczenia się etc. To ćwiczenie skłania do zastanowienia się nad sposobami użytkowania przestrzeni, nad tym czego od niej potrzebujemy i jak możemy na nią wpływać, żeby dostosować ją do potrzeb wszystkich jej użytkowników.
 • Tydzień Konstytucyjny - projekt zakończony
 • Muzyczny Projekt Edukacyjny - uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w elitarnym projekcie muzycznym skierowanym do młodzieży gimnazjalnej. Koncerty odbywają się raz w miesiącu w Mazowieckim Instytucie Kultury. Tematami spotkań są elementy dzieła muzycznego ukazywane w niekonwencjonalny i niezwykle interesujący sposób. Audycje są świetną okazją do poznania czołowych polskich muzyków jazzowych i rozrywkowych, a także poszerzenia wiedzy z zakresu instrumentów i teorii muzyki.

Organ prowadzący:

Samodzielne Koło Terenowe nr 26 STO, Prezes: Marzenna Zapalska
 

Wicedyrektor:

Agnieszka Nowińska-Samsel
 

Dyrektor:

Beata Wiśniewska-TomczakStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.